Completed projects

Theme: Signal propagation in the radio occultation technique, phase and amplitude simulation for FORMOSAT-7/COSMIC-2 mission
Project manager: mgr inż. Paweł Hordyniec
Number (MSHE code): UMO-2015/19/N/ST10/02650
Duration: 6.07.2016 - 5.01.2019
Theme: Citizens' Behaviour Patterns for Smart Utilities and Service Management (Chase)
Project manager: dr inż. Katarzyna Kopańczyk
Number (MSHE code): TC2018A_2.1.3-CHASE_P127-1A
Duration: 21.05.2018 - 28.11.2018
Theme: GNSS observations as a numerical weather prediction data source, a way forward to enhanced forecasts quality
Project manager: dr hab. inż. Witold Rohm
Number (MSHE code): UMO-2013/11/D/ST10/03473
Duration: 14.08.2014 - 12.08.2018
Theme: GNSS tomography as an important meteorological data source - results comercialisation
Project manager: dr hab. inż. Witold Rohm
Number (MSHE code): TANGO1/266989/NCBR/2015
Duration: 1.09.2015 - 31.07.2018
Theme: Multi-GNSS real-time Precise Point Positioning
Project manager: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Number (MSHE code): UMO-2014/15/B/ST10/00084
Duration: 14.07.2015 - 13.07.2018
Theme:
Project manager: mgr inż. Karina Wilgan
Number (MSHE code): UMO-2014/15/N/ST10/00824
Duration: 4.09.2015 - 3.09.2017
Theme:
Project manager: mgr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard
Number (MSHE code): UMO-2014/13/N/ST10/04892
Duration: 27.08.2015 - 26.08.2017
Theme: Higher Order Ionospheric modelling campaigns for precise GNSS applications - HORION
Project manager: kierownik projektu po stronie UPWr - prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Number (MSHE code): ESA Contract No. 4000112665/14/NL/Cbi
Duration: 28.11.2014 - 31.05.2017
Theme: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)
Project manager: członek komitetu zarządzajacego projektem - dr hab. inż. Jarosław Bosy
Number (MSHE code): COST ES1206
Duration: 17.05.2013 - 16.05.2017
Theme: UAS remote sensing for flood extent estimation
Project manager: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Number (MSHE code): Pathfinder, Climate-KIC
Duration: 1.06.2016 - 1.12.2016
Theme:
Project manager: dr inż. Adam Iwaniak
Number (MSHE code): UMO-2012/05/B/HS4/04197
Duration: 22.02.2013 - 21.08.2015
Theme:
Project manager: mgr inż. Jaromar Marceli Łukowicz
Number (MSHE code): UMO-2012/05/N/HS4/00642
Duration: 12.02.2013 - 11.08.2015
Theme: Improving the methods of real-time GNSS satellite precise positioning
Project manager: mgr inż. Tomasz Hadaś
Number (MSHE code): UMO-2012/07/N/ST10/03716
Duration: 18.07.2013 - 17.07.2015
Theme: Precise Ionospheric Modelling for Improved GNSS Positioning in Poland
Project manager: kierownik projektu po stronie UP we Wrocławiu - dr hab. inż. Jarosław Bosy
Number (MSHE code): ESA Contract No. 4000109437/13/NL/Cbi
Duration: 24.10.2013 - 27.02.2015
Theme: The creation of a unique scientific workshop of the aquisition and processing of geospatial data used in hydrodynamic modelling of flood flows
Project manager: dr inż. Przemysław Tymków
Number (MSHE code): UMO-2011/01/D/ST10/07671
Duration: 15.12.2011 - 14.12.2014
URL: http://156.17.181.86/index.html
Theme: Integracja pomiarów permanentnych i okresowych GNSS dla potrzeb lokalnych i regionalnych badań geodynamicznych na przykładzie polsko-czeskiej sieci SUDETY
Project manager: dr hab. inż. Bernard Karol Kontny
Number (MSHE code): N N526 278940
Duration: 16.05.2011 - 30.05.2014
Theme: The supporting modules for ASG-EUPOS system real-time services
Project manager: dr hab. inż. Mariusz Figurski (WAT), koordynacja ze strony UP: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Number (MSHE code): N R09 0010 10
Duration: 1.11.2010 - 31.10.2013
URL: http://www.cgs.wat.edu.pl/ASG_PLUS/
Theme:
Project manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. nadzw.
Number (MSHE code): N N526 246138
Duration: 26.03.2010 - 2.08.2013
Theme: The use of metadata and semantic Web for search, integration and verification of official data possesing spatio-temporal facets
Project manager: dr inż. Tomasz Szymon Kubik
Number (MSHE code): N N526 358139
Duration: 30.09.2010 - 29.03.2013
Theme: Near real Time atmosphere model based on the GNSS and the meteorological data from the ASG-EUPOS reference stations on the territory of Poland
Project manager: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Number (MSHE code): N N526 197238
Duration: 9.03.2010 - 8.03.2013
Theme: Projekt INSAR-LIDAR: integracja danych interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego na potrzeby badania zjawisk osuwiskowych
Project manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Number (MSHE code): N N526 146037
Duration: 10.09.2009 - 8.10.2012
Theme: InSAR and LiDAR data integration for landslides monitoring
Project manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Number (MSHE code): GEO0772 (DLR)
Duration: 2.08.2010 - 2.08.2012
URL: http://sss.terrasar-x.dlr.de/cgi-bin/wcm.pl?page=proposals_summary_general;id=1024;mode=pdf
Theme: The development of geoinformation network services, their standardization and integration for map ping
Project manager: dr inż. Adam Iwaniak
Number (MSHE code): N N526 193936
Duration: 29.05.2009 - 28.05.2012
Theme: Geodetic investigations of present activity of the Waliszów-Nowa Morawa tectonic zone.
Project manager: dr inż. Olgierd Jamroz
Number (MSHE code): N N526 223335
Duration: 7.10.2008 - 30.12.2011
Theme: Cartographic modelling of spatial structure of chosen environmental components within the Lower Silesia area.
Project manager: dr hab. inż. Halina Klimczak
Number (MSHE code): N N526 243735
Duration: 24.09.2008 - 7.01.2011
Theme: Determining soil water erosion magnitude and intensity with high resolution SAR images of TerraSAR-X satellite
Project manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Number (MSHE code): LAN0514 (DLR)
Duration: 30.03.2009 - 30.12.2010
Theme: Assessment of recent geodynamic activity of The Middle Odra Fault Zone
Project manager: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Number (MSHE code): N N526 110033
Duration: 30.10.2007 - 29.10.2010
Theme: Budowa infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
Project manager: dr inż. Witold Paluszyński
Number (MSHE code): R09 011 03
Duration: 10.05.2007 - 10.10.2010
Theme: Improvement of filtering methods of airborne laser scanning data
Project manager: dr hab. inż Andrzej Borkowski
Number (MSHE code): N N526 283234
Duration: 28.05.2008 - 25.08.2010
Theme: Detecting land deformation and displacements in seismically active region of Bala (Ankara) using InSAR
Project manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Number (MSHE code): Cat 1 - ID5882 (ESA)
Duration: 13.03.2009 - 13.05.2010
Theme: Modelowanie kinematyki punktów pomiarowych na podstawie ciągów czasowych współrzędnych stacji permanentnychi okresowych GPS na przykładzie sieci GEOSUD
Project manager: dr hab.inż. Bernard Kontny
Number (MSHE code): N526 024 32/2028
Duration: 28.05.2007 - 24.06.2009
Theme: Doskonalenie metod budowy map anamorficznych z implementacją w systemie GIS
Project manager: dr inż. Adam Michalski
Number (MSHE code): N N526 172133
Duration: 24.10.2007 - 23.04.2009
Theme: Local 4D troposphere topography model based on the GPS and meteorological data
Project manager: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Number (MSHE code): N520 014 31/2095
Duration: 19.09.2006 - 18.03.2009
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/tomo_toolbox.zip
Theme: Konstrukcja serwisu internetowego do rozpoznawania obiektów topograficznych na mapach rastrowych jako komponentu krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Project manager: dr inż. Tomasz Kubik
Number (MSHE code): 4 T12E 010 30
Duration: 25.05.2006 - 24.11.2008
Theme: Zastosowanie modelowania kartograficznego w ukierunkowanych analizach rozkładu przestrzennego obiektów powierzchniowych na przykładzie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w województwie dolnośląskim
Project manager: dr hab. inż. Halina Klimczak
Number (MSHE code): 4 T12E 021 28
Duration: 5.11.2005 - 5.10.2008
Theme: Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz dnych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych
Project manager: dr inż. Joanna Bac-Bronowicz
Number (MSHE code): 6 T 12 2005C/06552
Duration: 15.09.2005 - 1.03.2008
Theme: Analiza współczesnych ruchów tektonicznych Sudeckiego Uskoku Brzeżnego
Project manager: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Number (MSHE code): 4 T12E 021 29
Duration: 12.02.2005 - 5.01.2008
Theme: Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego do budowy numerycznego modelu terenu dla potrzeb modelowania hydrodynamicznego
Project manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Number (MSHE code): 4 T12E 017 29
Duration: 28.09.2005 - 27.11.2007
Theme: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w procesie tworzenia regionalnych systemów informacji przestrzennej w skali 1:50,000 na podstawie obrazów satelitarnych
Project manager: dr inż. Witold Paluszyński
Number (MSHE code): 5 T12E 029 24
Duration: 21.05.2003 - 20.05.2006
Theme: Realizacja kartograficzno-geodezyjnych elementów programu edukacyjnego z zastosowaniem metody kodowania sonorycznego
Project manager: prof. dr hab. Ewa Krzywicka-Blum
Number (MSHE code): 5 T12E 020 23
Duration: 11.08.2002 - 11.07.2005
Theme: System informacji przestrzennej jako podstawa modelowania danych klimatycznych na poziomie krajowym i regionalnym.
Project manager: dr inż. Joanna Bac-Bronowicz
Number (MSHE code): 8T 12E 04221
Duration: 10.01.2001 - 30.09.2004
Theme: Automatyzacja procesu generalizacji map topograficznych w skali 1:10 000 do skali 1:50 000.
Project manager: dr inż. Adam Iwaniak
Number (MSHE code): 8T 12E 06121
Duration: 9.01.2001 - 31.08.2004
Theme: Zastosowanie anamorficznych przekształceń pól odniesienia w tematycznym modelowaniu kartograficznym.
Project manager: prof. dr hab. Inż. Ewa Krzywicka-Blum
Number (MSHE code): 5T 12E 00424
Duration: 28.05.2003 - 28.05.2004
Theme: Modelowanie powierzchni terenu na podstawie danych skaningu laserowego.
Project manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Number (MSHE code): 5 T12E 05722
Duration: 3.01.2002 - 28.02.2004
Theme: Geodynamiczne badania współczesnych ruchów Karkonoszy oraz ich przedgórza.
Project manager: dr inż. Krzysztof Mąkolski
Number (MSHE code): 9T 12E 01619
Duration: 10.01.2000 - 31.12.2003
Theme: Mobilność głównych stref tektonicznych w polskich Sudetach i na bloku przedsudeckim - projekt GEOSUD II
Project manager: dr hab.inż. Bernard Kontny
Number (MSHE code): 9T 12E 02918
Duration: 1.01.2000 - 30.06.2003
Theme: Improvement of methods for GPS satellite data processing in precise local networks
Project manager: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Number (MSHE code): 9T 12E 00518
Duration: 2.01.2000 - 30.06.2003
Theme: Automatyzacja procesu generalizacji map. Zastosowanie sztucznej inteligencji w kartografii komputerowej.
Project manager: dr inz Witold Paluszyński
Number (MSHE code):
Duration: 1.01.1998 - 31.12.2001
Theme: Analiza modeli rozkładów przestrzennych obszarów pod zalesienia i zadrzewienia w wybranych gminach Polski z wykorzystaniem materiałów fotogrametrycznych, kartograficznych i ewidencyjnych.
Project manager: dr hab. inż. Halina Klimczak
Number (MSHE code): 9T 12E 01015
Duration: 7.01.1998 - 31.12.2000
Theme: Zastosowanie metody sonorycznej w percepcji obrazu przez osoby niewidome
Project manager: prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum
Number (MSHE code):
Duration: 1.01.1997 - 30.09.1999
Theme: Monitorowanie zmian górnej warstwy litosfery w masywie Śnieżnika Kłodzkiego.
Project manager: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Number (MSHE code): 9T 12E 00410
Duration: 5.08.1996 - 30.06.1999
Theme: Nowa metoda przetwarzania różnorodnych danych geodezyjnych
Project manager: dr hab. inż. Edward Osada
Number (MSHE code): 9 T12E 04112
Duration: 3.01.1997 - 28.02.1999
Theme: Współczesna geodynamika Sudetów Wschodnich i Przedgórza Sudeckiego - projekt GEOSUD.
Project manager: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Number (MSHE code): 9T 12E00510
Duration: 1.01.1996 - 31.12.1998
Theme: Niwelacja satelitarna GPS z włączeniem dodatkowych informacji o topografii i polu grawitacyjnym.
Project manager: prof. dr hab. inż. Edward Osada
Number (MSHE code): 9 S605 02606
Duration: 1.01.1995 - 31.12.1998
Theme: Komparatory geodezyjnych dalmierzy elektrooptycznych
Project manager: dr inz Kazimierz Ćmielewski
Number (MSHE code):
Duration: 1.01.1996 - 30.09.1998
Theme: Doskonalenie systemu monitorowania, przetwarzania danych i prognozowania zmian w górnej warstwie litosfery na obiektach przyrodniczych i inżynierskich
Project manager: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Number (MSHE code): 995179303
Duration: 1.01.1993 - 31.12.1995