Publikacje

Publikacje wyróżnione w Journal Citation Reports

Arnold D., Montenbruck O., Hackel S., Sośnica K.
Satellite laser ranging to low Earth orbiters: orbit and network validation
Journal of Geodesy, Vol. online No. , Germany 2018, pp. 1-18
DOI: 10.1007/s00190-018-1140-4
URL: https://doi.org/10.1007/s00190-018-1140-4
Bury G., Sośnica K., Zajdel R.
Multi-GNSS orbit determination using satellite laser ranging
Journal of Geodesy, Vol. online No. , Germany 2018, pp. 1-17
DOI: 10.1007/s00190-018-1143-1
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-018-1143-1
Ćmielewski B., Dąbek P., Patrzałek C., Wilczyńska I.
Potential of Using Unmanned Aircraft Systems for Landslide Monitoring: The Case of Janowiec Landslide in Poland
Journal of Environmental Science and Management, Vol. 21 No. 1, Laguna, Philippines 2018, pp. 8-25
URL: http://jesam-uplb.org/article.php?aid=748-potential-of-using-unmanned-aircraft-systems-for (...)
Drożdżewski M., Sośnica K.
Satellite laser ranging as a tool for the recovery of tropospheric gradients
Atmospheric Research, Vol. 212 No. , 2018, pp. 33-42
DOI: 10.1016/j.atmosres.2018.04.028
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809517313108
Gołuch P., Kuchmister J., Ćmielewski K., Bryś H.
Multi-sensors measuring system for geodetic monitoring of elevator guide rails
Measurements, Vol. 130 No. , 2018, pp. 18-31
DOI: 10.1016/j.measurement.2018.07.077
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224118307152
Hordyniec P.
Simulation of liquid water and ice contributions to bending angle profiles in the radio occultation technique
Advances in Space Research, Vol. 62 No. 5, 2018, pp. 1075-1089
DOI: 10.1016/j.asr.2018.06.026
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117718305106
Kaczmarek A., Kontny B.
Estimates of seasonal signals in GNSS time series and environmental loading models with iterative Least-Squares Estimation (iLSE) approach
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 15 No. 2 (190), Prague, Czech Republic 2018, pp. 131-141
DOI: 10.13168/AGG.2018.0009
URL: https://www.irsm.cas.cz/index_en.php?page=acta_detail_doi&id=251
Katsigianni G., Loyer S., Perosanz F., Mercier F., Zajdel R., Sośnica K.
Improving Galileo orbit determination using zero-difference ambiguity fixing in a Multi-GNSS processing
Advances in Space Research, Vol. online No. in press, 2018, pp. 1-27
DOI: 10.1016/j.asr.2018.08.035.
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027311771830663X?via%3Dihub
Kaźmierski K., Hadaś T., Sośnica K.
Weighting of Multi-GNSS Observations in Real-Time Precise Point Positioning
Remote Sensing, Vol. 10 (1) No. 84, Basel, Switzerland 2018, pp. 1-15
DOI: 10.3390/rs10010084
URL: http://www.mdpi.com/2072-4292/10/1/84
Kaźmierski K., Sośnica K., Hadaś T.
Quality assessment of multi-GNSS orbits and clocks for real-time Precise Point Positioning
GPS Solutions, Vol. online No. 22:11, Berlin - Heidelberg 2018, pp. 1-12
DOI: 10.1007/s10291-017-0678-6
URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10291-017-0678-6
Osada E., Borkowski A., Sośnica K., Kurpiński G., Oleksy M., Seta M.
Robust fitting of a precise planar network to unstable control points using M-estimation with a modified Huber function
Journal of Spatial Science, Vol. 63 No. 1, Colchester, Essex, UK 2018, pp. 35-47
DOI: 10.1080/14498596.2017.1311238
URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14498596.2017.1311238
Pawłuszek K., Borkowski A., Tarolli P.
Sensitivity analysis of automatic landslide mapping: numerical experiments towards the best solution
Landslides, Vol. online No. , Heidelberg, Germany 2018, pp. 1-15
DOI: 10.1007/s10346-018-0986-0
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10346-018-0986-0
Savill G. P., Michalski A., Powers S. J., Wan Y., Tosi P., Buchner P., Hawkesford M. J.
Temperature and nitrogen supply interact to determine protein distribution gradients in the wheat grain endosperm
Journal of Experimental Botany, Vol. online No. , Lancaster, UK 2018, pp. 1-10
DOI: 10.1093/jxb/ery127
URL: https://academic.oup.com/jxb/advance-article/doi/10.1093/jxb/ery127/4961347?searchresult=1
Sośnica K., Bury G., Zajdel R.
Contribution of multi-GNSS constellation to SLR-derived terrestrial reference frame
Geophysical Research Letters, Vol. 45 No. 5, Washington, DC, USA 2018, pp. 2339-2348
DOI: 10.1002/2017GL076850
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL076850/full
Sośnica K., Prange L., Kaźmierski K., Bury G., Drożdżewski M., Zajdel R., Hadaś T.
Validation of Galileo orbits using SLR with a focus on satellites launched into incorrect orbital planes
Journal of Geodesy, Vol. 92 No. 2, Berlin Heidelberg 2018, pp. 131-148
DOI: 10.1007/s00190-017-1050-x
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-017-1050-x
Strugarek D., Sośnica K., Jäggi A.
Characteristics of GOCE orbits based on Satellite Laser Ranging
Advances in Space Research, Vol. online No. in press, 2018, pp. 1-19
DOI: 10.1016/j.asr.2018.08.033
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117718306616

Publikacje w czasopismach naukowych

Felcenloben D.
Pojęcie linii brzegu, kryteria jej ustalania i skutki prawne z tego wynikające
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 4, Warszawa 2018, pp. 9-15
DOI: 10.15199/50.2018.4.1
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-113076-pojęcie-linii-brzegu,-kryteria-jej-ustalania-i-s (...)
Felcenloben D.
Rozbieżności w definiowaniu i oznaczaniu gruntów pokrytych wodami w rozumieniu Prawa wodnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego i skutki z tego wynikające
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 3, Warszawa 2018, pp. 7-13
DOI: 10.15199/50.2018.3.1
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-112515-rozbieżności-w-definiowaniu-i-oznaczaniu-gruntów (...)
Felcenloben D.
Charakter prawny warunkowej decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości
Samorząd Terytorialny, Vol. No. 1-2, Warszawa 2018, pp. 26-35
URL: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2018/1-2/toc
Felcenloben D.
Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych w trybie art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 2, Warszawa 2018, pp. 17-23
DOI: 10.15199/50.2018.2.2
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-112002-dopuszczalność-wznowienia-znaków-i-wyznaczenia-p (...)
Felcenloben D.
Przesłanki odmowy wszczęcia administracyjnego postępowania w sprawie aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 1, Warszawa 2018, pp. 9-13
DOI: 10.15199/50.2018.1.1
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-111458-przesłanki-odmowy-wszczęcia-administracyjnego-postęp (...)
Hadaś E., Jóźków G., Walicka A., Borkowski A.
Determining Geometric Parameters of Agricultural Trees from Laser Scanning Data Obtained with Unmanned Aerial Vehicle
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), Vol. XLII-2 No. Commission II, WG II/10, Riva del Garda, Italy 2018, pp. 407-410
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-407-2018
URL: https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2/407/2018/
Kaźmierski K.
Performance of Absolute Real-Time Multi-GNSS Kinematic Positioning
Artificial Satellites. Journal of Planetary Geodesy, Vol. 53 No. 2, Warsaw, Poland; Oldenburg, Germany 2018, pp. 75-88
DOI: 10.2478/arsa-2018-0007
URL: https://content.sciendo.com/view/journals/arsa/53/2/article-p75.xml
Osada E., Siudziński K., Drąg A., Gralak H., Siręga K., Kurpiński G., Seta M.
Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH - część II
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 1, Warszawa 2018, pp. 14-19
DOI: 10.15199/50.2018.1.2
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-111459-procedura-optymalnego-planowania-i-wykonywania-pomia (...)
Walicka A., Jóźków G., Borkowski A.
Individual Rocks Segmentation in Terrestrial Laser Scanning Point Cloud using Iterative Dbscan Algorithm
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), Vol. XLII-2 No. Commission II, WG II/10, Riva del Garda, Italy 2018, pp. 1157-1161
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-1157-2018
URL: https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2/1157/2018/
Zajdel R., Sośnica K., Bury G., Hadaś T., Kaźmierski K.
Wkraczając w erę multi-GNSS
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 6 No. (277), Warszawa 2018, pp. 26-30
URL: https://geoforum.pl/strona/47064/geoforum/&page=edition247064&page=edition2&id=128247064&p (...)
Zajdel R., Sośnica K., Bury G., Kaźmierski K.
GOVUS.pl : A new on-line service for Galileo, GLONASS, BeiDou and QZSS orbit validation using Satellite Laser Ranging
European Space Agency (Scientific and Technical Reports), ESA, Vol. STR No. 2 (3), Valencia, Spain 2018, pp. 1-6
URL: https://www.researchgate.net/publication/323486443_GOVUS_A_NEW_ON-LINE_SERVICE_FOR_GALILEO (...)

Materiały konferencyjne

Boisits J., Landskron D., Sośnica K., Drożdżewski M., Böhm J.
Vienna Mapping Functions for Optical Frequencies
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-14371.pdf
Bury G., Sośnica K.
Systematic errors between SLR and GNSS due to the omission of atmospheric pressure loading
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (referat, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-208-1.pdf
Bury G., Sośnica K., Zajdel R., Strugarek D., Hadaś T.
Determination of Galileo orbits and geodetic parameters based on SLR and combined SLR-GNSS solutions
42nd COSPAR Scientific Assembly 2018 "Reference Frames for Applications in Geosciences (REFAG2018)", Pasadena, California, USA, July 14-22, 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-80
URL: https://www.researchgate.net/publication/326625677_Determination_of_Galileo_orbits_and_geo (...)
Hadaś E., Jóźków G., Walicka A., Borkowski A.
Determining Geometric Parameters of Agricultural Trees from Laser Scanning Data Obtained with Unmanned Aerial Vehicle
ISPRS TC II Mid-term Symposium "Towards Photogrammetry 2020", 4-7 June 2018, Riva del Garda, Italy (poster, materiały konferencyjne), pp. 407-410
URL: https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2/407/2018/isprs-arch (...)
Hordyniec P., Lasota E., Rohm W., Huang C.-Y., Liu C.-Y.
Cloud water and ice contributions to bending angle profiles in GPS radio occultation technique
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-9569.pdf
Ilieva M., Pawłuszek K., Mutke G., Kura K., Borkowski A., Rohm W.
Preliminary subsidence study for the Upper Silesian Coal Basin, Poland, based on Interferometry SAR and geophysical investigations (EPOS-PL project)
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-15284.pdf
Kaczmarek A., Kontny B.
Wavelet analysis of GNSS coordinate time series and deformation of Earth’s crust from geophysical models
Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 9-13 April 2018 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-14321.pdf
Katsigianni G., Loyer S., Perosanz F., Mercier F., Zajdel R., Sośnica K.
Galileo orbit determination using zero-difference ambiguity fixing in a Multi-GNSS processing: first results
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-1879.pdf
Kaźmierski K., Hadaś T., Sośnica K.
Optimum weighting of GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou observations in real-time PPP
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (referat, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-830-1.pdf
Kontny B., Mąkolski K., Kaczałek M.
Zastosowanie pomiarów satelitarnych w badaniach geodynamicznych w polskich Sudetach
Seminář s mezinárodní účastí "Družicové metody v geodézii a katastru", Brno, 01.02.2018. Sbornik referátů (referat), pp. 1
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kontny_Makolski_Kaczalek_Druzicove_metody_2018.pdf
Kudłacik I., Kapłon J., Bosy J.
Seismic phenomena in GPS Precise Point Positioning results
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-12942-1.pdf
Meyer U., Sośnica K., Thaller D., Dach R., Jaeggi A.
Mass change in Greenland and Antarctica derived from LAGEOS and GRACE
POLAR 2018 Open Science Conference OSC, Davos, Switzerland, 19-23 June 2018 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://www.researchgate.net/publication/325960068_Mass_change_in_Greenland_and_Antarctica (...)
Montenbruck O., Arnold D., Sośnica K., Jäggi A., Hackel S.
Improving the SLR network calibration through GPS-based precise orbit determination of LEO satellites
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-2516.pdf
Pawłuszek K., Borkowski A., Tarolli P.
Multi-aspect analysis of automatic landslide mapping using LiDAR data
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (referat, materiały konferencyjne)
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-9698-1.pdf
Pawłuszek K., Motagh M., Wetzel H.-U., Borkowski A.
Spaceborne SAR interferometry application for updating landslide inventory map
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-9782.pdf
Sośnica K., Bury G., Zajdel R., Strugarek D., Kaźmierski K., Drożdżewski M., Hadaś T.
Combination of GNSS and SLR observations to Galileo, GLONASS, and Beidou for estimating global geodetic parameters
IX Hotine-Marussi Symposium, 18-22 June 2018, Rome, Italy (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-72
URL: https://www.researchgate.net/publication/325957462_Combination_of_GNSS_and_SLR_observation (...)
Sośnica K., Drożdżewski M., Bury G., Strugarek D., Zajdel R.
Errors in SLR-derived TRF origin caused by deficiencies in orbit and atmospheric delay modeling
42nd COSPAR Scientific Assembly 2018 "Reference Frames for Applications in Geosciences (REFAG2018)", Pasadena, California, USA, July 14-22, 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-66
URL: https://www.researchgate.net/publication/326625370_Errors_in_SLR-derived_TRF_origin_caused (...)
Sośnica K., Drożdżewski M., Bury G., Zus F.
Atmospheric delay modeling with horizontal gradients for SLR observations
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-7998.pdf
Sośnica K., Kapłon J., Rohm W., Kudłacik I., Zajdel R., Hadaś T., Bosy J., Sierny J., Ilieva M., Borkowski A., Kryński J., Dykowski P., Mutke G., Kotyrba A., Olszewska D.
Monitoring of Earth surface displacements using integrated multi-GNSS, gravity, seismic, and InSAR data in the framework of GGOS-PL++
42nd COSPAR Scientific Assembly 2018 "Reference Frames for Applications in Geosciences (REFAG2018)", Pasadena, California, USA, July 14-22, 2018 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://www.researchgate.net/publication/326995646_Monitoring_of_Earth_surface_displacemen (...)
Tondaś D., Kapłon J., Rohm W.
Reduce latency NRT GNSS processing for station stability monitoring and geophysical processes retrieval
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (referat, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-1072.pdf
Tondaś D., Kapłon J., Rohm W.
Reduced latency NRT GNSS processing for station stability monitoring and geophysical processes retrieval
Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 9-13 April 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-15
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-1072.pdf
Trzcina E., Rohm W., Kapłon J.
Assimilation of GNSS tomography in Near-Real Time mode products into the Weather Research and Forecasting model
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-12370.pdf
Walicka A., Jóźków G., Borkowski A.
Individual Rocks Segmentation in Terrestrial Laser Scanning Point Cloud using Iterative Dbscan Algorithm
ISPRS TC II Mid-term Symposium "Towards Photogrammetry 2020", 4-7 June 2018, Riva del Garda, Italy (referat, materiały konferencyjne), pp. 1157-1161
URL: https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2/1157/2018/isprs-arc (...)
Weigelt M., Jäggi A., Meyer U., Arnold D., Grahsl A., Mayer-Gürr T., Zehentner N., Steffen H., Tourian M. J., Dahle C., Flechtner F., Sośnica K., Devaraju B., Vishwakarma B. D., Sneeuw N.
Hl-SST and SLR - bridging the gap between GRACE and GRACE Follow-On
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-13517.pdf
Zajdel R., Dach R., Sośnica K., Prange L.
Impact of the multi-GNSS station distribution and datum definition on station coordinates
EUREF 2018 Symposium, Netherlands, Amsterdam, 29 May - 1 June 2018 , pp. 1
URL: https://www.researchgate.net/publication/325550166_Impact_of_the_multi-GNSS_station_distri (...)

Patenty i wzory użytkowe

Gołuch P., Kuchmister J., Ćmielewski K., Borkowski A.
Urządzenie do pomiaru parametrów meteorologicznych atmosfery
Patent, nr rej. P.416995, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018