Publikacje

Publikacje wyróżnione w Journal Citation Reports

Arnold D., Montenbruck O., Hackel S., Sośnica K.
Satellite laser ranging to low Earth orbiters: orbit and network validation
Journal of Geodesy, Vol. online No. , Germany 2018, pp. 1-18
DOI: 10.1007/s00190-018-1140-4
URL: https://doi.org/10.1007/s00190-018-1140-4
Kaźmierski K., Hadaś T., Sośnica K.
Weighting of Multi-GNSS Observations in Real-Time Precise Point Positioning
Remote Sensing, Vol. 10 (1) No. 84, Basel, Switzerland 2018, pp. 1-15
DOI: 10.3390/rs10010084
URL: http://www.mdpi.com/2072-4292/10/1/84
Kaźmierski K., Sośnica K., Hadaś T.
Quality assessment of multi-GNSS orbits and clocks for real-time Precise Point Positioning
GPS Solutions, Vol. online No. 22:11, Berlin - Heidelberg 2018, pp. 1-12
DOI: 10.1007/s10291-017-0678-6
URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10291-017-0678-6
Osada E., Borkowski A., Sośnica K., Kurpiński G., Oleksy M., Seta M.
Robust fitting of a precise planar network to unstable control points using M-estimation with a modified Huber function
Journal of Spatial Science, Vol. 63 No. 1, Colchester, Essex, UK 2018, pp. 35-47
DOI: 10.1080/14498596.2017.1311238
URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14498596.2017.1311238
Savill G. P., Michalski A., Powers S. J., Wan Y., Tosi P., Buchner P., Hawkesford M. J.
Temperature and nitrogen supply interact to determine protein distribution gradients in the wheat grain endosperm
Journal of Experimental Botany, Vol. online No. , Lancaster, UK 2018, pp. 1-10
DOI: 10.1093/jxb/ery127
URL: https://academic.oup.com/jxb/advance-article/doi/10.1093/jxb/ery127/4961347?searchresult=1
Sośnica K., Bury G., Zajdel R.
Contribution of multi-GNSS constellation to SLR-derived terrestrial reference frame
Geophysical Research Letters, Vol. 45 No. 5, Washington, DC, USA 2018, pp. 2339-2348
DOI: 10.1002/2017GL076850
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL076850/full
Sośnica K., Prange L., Kaźmierski K., Bury G., Drożdżewski M., Zajdel R., Hadaś T.
Validation of Galileo orbits using SLR with a focus on satellites launched into incorrect orbital planes
Journal of Geodesy, Vol. 92 No. 2, Berlin Heidelberg 2018, pp. 131-148
DOI: 10.1007/s00190-017-1050-x
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-017-1050-x

Publikacje w czasopismach naukowych

Felcenloben D.
Rozbieżności w definiowaniu i oznaczaniu gruntów pokrytych wodami w rozumieniu Prawa wodnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego i skutki z tego wynikające
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 3, Warszawa 2018, pp. 7-13
DOI: 10.15199/50.2018.3.1
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-112515-rozbieżności-w-definiowaniu-i-oznaczaniu-gruntów (...)
Felcenloben D.
Charakter prawny warunkowej decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości
Samorząd Terytorialny, Vol. No. 1-2, Warszawa 2018, pp. 26-35
URL: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2018/1-2/toc
Felcenloben D.
Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych w trybie art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 2, Warszawa 2018, pp. 17-23
DOI: 10.15199/50.2018.2.2
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-112002-dopuszczalność-wznowienia-znaków-i-wyznaczenia-p (...)
Felcenloben D.
Przesłanki odmowy wszczęcia administracyjnego postępowania w sprawie aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 1, Warszawa 2018, pp. 9-13
DOI: 10.15199/50.2018.1.1
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-111458-przesłanki-odmowy-wszczęcia-administracyjnego-postęp (...)
Osada E., Siudziński K., Drąg A., Gralak H., Siręga K., Kurpiński G., Seta M.
Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH - część II
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 1, Warszawa 2018, pp. 14-19
DOI: 10.15199/50.2018.1.2
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-111459-procedura-optymalnego-planowania-i-wykonywania-pomia (...)
Zajdel R., Sośnica K., Bury G., Kaźmierski K.
GOVUS.pl : A new on-line service for Galileo, GLONASS, BeiDou and QZSS orbit validation using Satellite Laser Ranging
European Space Agency (Scientific and Technical Reports), ESA, Vol. STR No. 2 (3), Valencia, Spain 2018, pp. 1-6
URL: https://www.researchgate.net/publication/323486443_GOVUS_A_NEW_ON-LINE_SERVICE_FOR_GALILEO (...)

Materiały konferencyjne

Kontny B., Mąkolski K., Kaczałek M.
Zastosowanie pomiarów satelitarnych w badaniach geodynamicznych w polskich Sudetach
Seminář s mezinárodní účastí "Družicové metody v geodézii a katastru", Brno, 01.02.2018. Sbornik referátů (referat), pp. 1
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kontny_Makolski_Kaczalek_Druzicove_metody_2018.pdf

Patenty i wzory użytkowe

Gołuch P., Kuchmister J., Ćmielewski K., Borkowski A.
Urządzenie do pomiaru parametrów meteorologicznych atmosfery
Patent, nr rej. P.416995, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018