Struktura Instytutu Geodezji i GeoinformatykiDyrektor Instytutu:
prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Zastępca Dyrektora Instytutu:
dr hab inż. Witold RohmZakład Geodezji Satelitarnej

Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
dr hab. inż. Tomasz Hadaś
dr hab. inż. Jan Kapłon
dr inż. Kamil Kaźmierski

Stacja permanentnych obserwacji GNSS "WROC"  (http://www.igig.up.wroc.pl/spgnss)
Kierownik Stacji:
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Opiekunowie:
dr hab. inż. Jan Kapłon
mgr inż. Jan SiernyZakład Geodezji i Geodynamiki

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr hab. inż. Marek Trojanowicz
dr inż. Olgierd Jamroz
mgr inż. Wojciech Sowa
Zakład Fotogrametrii i Geoinformatyki

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr inż. Piotr Gołuch
dr inż. Adam Iwaniak
dr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard
dr hab. inż. Grzegorz Jóźków
dr inż. Przemysław Tymków
dr inż. Edyta Hadaś
mgr inż. Kamila Pawłuszek

Laboratorium GISLab  (http://www.gislab.up.wroc.pl)
Kierownik Laboratorium:
dr inż. Przemysław Tymków (7G)
Opiekunowie:
mgr inż. Jan Sierny (111G)
dr inż. Piotr Gołuch (7G)
mgr inż. Wojciech Sowa (IIIM)

Laboratorium Teledetekcji oraz Skanowania Laserowego i Modelowania 3D
Kierownik:
prof. dr hab. inż Andrzej Borkowski
Opiekunowie:
dr inż Małgorzata Jarząbek-RychardZakład Teledetekcji

Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr inż. Maya Ilieva
dr inż. Paweł Hordyniec
dr inż. Adam MichalskiZakład Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych

Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr inż. Teresa Dzikowska
dr inż. Dariusz Felcenloben
dr inż. Mirosław Kaczałek
dr inż. Janusz Kuchmister
dr inż. Izabela Wilczyńska

Laboratorium Technologii Geodezyjnych
Kierownik Laboratorium:

dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski
Opiekunowie:
dr inż. Janusz Kuchmister
dr inż. Krzysztof MąkolskiPracownicy techniczni instytutu:
mgr Wojciech Dach
mgr inż. Mieczysław Łyskawa
mgr inż. Magdalena Owczarek-Wesołowska
mgr inż. Jan Sierny
Wiktor Żukowski