Wyróżnione prace dyplomowe

Wyróżniona osoba: Agata Walicka
Temat pracy: Modelowanie sygnału full waveform w lotniczym skaningu laserowym
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2016