Wyróżnione prace dyplomowe

Wyróżniona osoba: Marek Vogt
Temat pracy: Analiza metodyki wyznaczania okultacyjnych satelitarnych sondaży troposferycznych (GNSS RO)
Promotor: dr hab. inż. Witold Rohm
Rok: 2016