Projekty aktualnie realizowane

Temat: EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej
Kierownik: dr Dorota Olszewska (IGf PAN), dr hab. inż. Witold Rohm (UPWr), prof. Jarosław Bosy (UPWr)
Numer: POIR.04.02.00-14-A003/16-00
Czas trwania: 19.01.2017 - 18.01.2022
Temat: Wyznaczanie globalnych parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem systemu satelitarnego Galileo
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
Numer: UMO-2018/29/B/ST10/00382
Czas trwania: 2.01.2019 - 1.01.2022
URL: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/411970-en.pdf
Temat: Innowacyjne metody modelowania opóźnienia troposferycznego dla laserowych pomiarów odległości do sztucznych satelitów Ziemi"
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
Numer: UMO-2015/17/B/ST10/03108
Czas trwania: 15.02.2016 - 14.02.2020
Temat: Automatyzacja identyfikacji osuwisk z zastosowaniem danych lotniczego skaningu laserowego, klasyfikacji obiektowej i uczenia maszynowego
Kierownik: mgr inż. Kamila Pawłuszek
Numer: UMO-2017/25/N/ST10/02365
Czas trwania: 24.01.2018 - 23.01.2020
URL: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/374890-pl.pdf
Temat: Wzmocnienie potencjału monitoringu środowiska z użyciem mikrofalowych obserwacji satelitarnych: promocja systemu zintegrowanego naziemnego oraz kosmicznego (użycie danych z misji FORMOSAT-3 oraz FORMOSAT-7)
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm (UPWr), prof. Chian-Yi Liu (NCU)
Numer: PL-TWIII/8/2016
Czas trwania: 12.07.2016 - 31.07.2019
Temat: Teledetekcja sadów - określenie parametrów geometrycznych drzew rolniczych z danych skaningu laserowego pozyskanych bezzałogowym statkiem powietrznym
Kierownik: mgr inż. Edyta Hadaś
Numer: UMO-2016/23/N/ST10/00180
Czas trwania: 14.07.2017 - 13.07.2019
Temat: Kolumnowa zawartość pary wodnej (PWAT) jako predyktor ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce w świetle wieloźródłowych danych pomiarowych o wysokiej rozdzielczości
Kierownik: dr Marek Błaś (UWr), dr hab. inż. Witold Rohm (UPWr)
Numer: UMO-2015/17/B/ST10/03827
Czas trwania: 27.04.2016 - 26.04.2019
Temat: A TOMographic Ionospheric Corrections testbed for Poland GNSS networks based on Wide Area Real Time Kinematic (ATOMIC-WARTK)
Kierownik: kierownik projektu po stronie UPWr - dr inż. Tomasz Hadaś
Numer: ESA Contract No. 4000119662/17/NL/Cbi
Czas trwania: 1.04.2017 - 31.03.2019