Projekty aktualnie realizowane

Temat: EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej
Kierownik: dr Dorota Olszewska (IGf PAN), dr hab. inż. Witold Rohm (UPWr), prof. Jarosław Bosy (UPWr)
Numer: POIR.04.02.00-14-A003/16-00
Czas trwania: 19.01.2017 - 18.01.2022
Temat: Wzmocnienie potencjału monitoringu środowiska z użyciem mikrofalowych obserwacji satelitarnych: promocja systemu zintegrowanego naziemnego oraz kosmicznego (użycie danych z misji FORMOSAT-3 oraz FORMOSAT-7)
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm (UPWr), prof. Chian-Yi Liu (NCU)
Numer: PL-TWIII/8/2016
Czas trwania: 12.07.2016 - 31.07.2019
Temat: Teledetekcja sadów - określenie parametrów geometrycznych drzew rolniczych z danych skaningu laserowego pozyskanych bezzałogowym statkiem powietrznym
Kierownik: mgr inż. Edyta Hadaś
Numer: UMO-2016/23/N/ST10/00180
Czas trwania: 14.07.2017 - 13.07.2019
Temat: Kolumnowa zawartość pary wodnej (PWAT) jako predyktor ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce w świetle wieloźródłowych danych pomiarowych o wysokiej rozdzielczości
Kierownik: dr Marek Błaś (UWr), dr hab. inż. Witold Rohm (UPWr)
Numer: UMO-2015/17/B/ST10/03827
Czas trwania: 27.04.2016 - 26.04.2019
Temat: A TOMographic Ionospheric Corrections testbed for Poland GNSS networks based on Wide Area Real Time Kinematic (ATOMIC-WARTK)
Kierownik: kierownik projektu po stronie UPWr - dr inż. Tomasz Hadaś
Numer: ESA Contract No. 4000119662/17/NL/Cbi
Czas trwania: 1.04.2017 - 31.03.2019
Temat: Innowacyjne metody modelowania opóźnienia troposferycznego dla laserowych pomiarów odległości do sztucznych satelitów Ziemi"
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
Numer: UMO-2015/17/B/ST10/03108
Czas trwania: 15.02.2016 - 14.02.2019
Temat: Opracowanie metodologii asymilacji naziemnych obserwacji GNSS w celu poprawy jakości numerycznych prognoz pogody
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm
Numer: UMO-2013/11/D/ST10/03473
Czas trwania: 14.08.2014 - 12.08.2018
Temat: Komercjalizacja wyników projektu pt.: "Tomografia GNSS jako istotne źródło danych meteorologicznych"
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm
Numer: TANGO1/266989/NCBR/2015
Czas trwania: 1.09.2015 - 31.07.2018
Temat: Precyzyjne Pozycjonowanie Multi-GNSS w czasie rzeczywistym
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Numer: UMO-2014/15/B/ST10/00084
Czas trwania: 14.07.2015 - 13.07.2018
Temat: Propagacja sygnału w technice okultacji radiowych - symulacja amplitudy i fazy dla misji Formosat-7/Cosmic-2
Kierownik: mgr inż. Paweł Hordyniec
Numer: UMO-2015/19/N/ST10/02650
Czas trwania: 6.07.2016 - 5.07.2018