Aktualności

Projekt EPOS-PL - System Obserwacji Płyty Europejskiej
26-01-2017


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu został partnerem ważnego projektu infrastrukturalnego pt. "EPOS-PL - System Obserwacji Płyty Europejskiej".
Budowana w ramach projektu infrastruktura EPOS-PL jest ściśle związana z największym europejskim infrastrukturalnym programem w naukach o Ziemi European Plate Observing System (EPOS). Misją programu EPOS jest integracja rozproszonych istniejących i nowo powstających infrastruktur badawczych w dziedzinie nauk o Ziemi w Europie oraz tworzenie i udoskonalanie elementów integrujących te infrastruktury. Efektem Programu EPOS ma być paneuropejska infrastruktura naukowa otwarta dla państw członkowskich i krajów stowarzyszonych, ułatwiająca wymianę wiedzy i mobilność naukowców na obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz przyczyniająca się do upowszechniania i optymalizacji wyników badań. Program EPOS został zaplanowany do 2040 roku.

Obecnie, od 2015 do 2019 roku, trwa jego drugi etap tj. Faza Implementacyjna. W ramach niniejszego projektu powstanie infrastruktura badawcza EPOS-PL - wielowarstwowa, multidiscyplinarna i interoperacyjna infrastruktura badawcza, gdzie zbierane i gromadzone są dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych wraz z metadanymi do których dostęp zapewniony jest poprzez stronę web wraz z odpowiednimi serwisami/aplikacjami analitycznymi oraz dedykowanymi wizualizacjami. EPOS-PL będzie realizowany przez wiodące ośrodki naukowe silnie związane z Naukami o Ziemi w tym: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (lider), Główny Instytut Górniczy, Instytut Geodezji i Kartografii, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ACK Cyfronet AGH, a także Polska Grupa Górnicza S.A. Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w kwocie 47 mln ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy całkowitym koszcie realizacji projektu wynoszącym 62 mln. Kwota dofinansowania dla UPWr to ponad 7,7 mln zł.

Pracownicy Instytut Geodezji i Geoinformatyki będą mieli istotny wkład w realizację trzech zadań:

  1. Budowa Centrum Infrastruktury Badawczej GNSS (lider WAT) - dr inż. Jan Kapłon, dr inż. Tomasz Hadaś będą odpowiedzialni za powstanie serwisów monitorujących pozycje stacji GNSS w czasie rzeczywistym i prawie rzeczywistym,
  2. Zapewnią dobór i opracowanie geodezyjnych technik zdalnych dla monitorowania obszarów aktywnego wydobycia węgla kamiennego (Multidisciplinary Upper Silesian Epsiodes - MUSE). Zadanie to będzie realizował zespół pod kierownictwem prof. Borkowskiego (lider GIG),
  3. dr inż. Przemysław Tymków będzie pracował z zespołem Cyfronet AGH nad zagadnieniami trójwymiarowej wizualizacji i analizy danych pozyskanych w ramach poszczególnych zadań.

Natomiast jedno zadanie tj. integracja infrastruktury Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego na obszarze Polski zostanie zrealizowana pod przewodnictwem dr hab. inż. Krzysztofa Sośnicy. Koordynatorem projektu w UPWr jest dr hab. inż. Witold Rohm, natomiast przedstawicielem UPWr w Komitecie Sterującym projektu EPOS-PL jest prof. Jarosław Bosy.


powrót do poprzedniej strony
Poczta / Logowanie do systemu
GISLab - Laboratorium GIS
Stacja permanentna GNSS 'WROC'
Stacja permanentna GNSS 'WROC'
Kartka z kalendarza
Luty 2019Imieniny obchodzi:
Konstancja, Maksym, Bernadeta

49 dzień roku (do końca pozostało 316 dni)
18
Poniedziałek

Efemerydy dla słońca:Tranzyt słońca []:12:05:38
Brzask astronomiczny []:05:07:38Zachód słońca []:17:12:58
Brzask nawigacyjny []:05:45:54Zmierzch cywilny []:17:46:48
Brzask cywilny []:06:24:27Zmierzch nawigacyjny []:18:25:22
Wschód słońca []:06:58:17Zmierzch astronomiczny []:19:03:37
Kontakt
INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław

NIP: 896-000-53-54, REGON: 00000 18 67

tel. +48 71 3205617
fax +48 71 3205617

e-mail: igig@up.wroc.pl